ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Blogger ส่วนตัวของหนูค่ะ

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ประวัติส่วนตัว

นางสาวมลฤดี   เชิงไชย
คบ.2 เอกการประถมศึกษา
รหัส 534188031  หมู่ 1
คณะครุศาสตร์

สถานที่ท่องเที่ยว

ข้อมูล

จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ เป็นศูนย์รวมพันธุ์ไม้นานาชนิดอันมีค่าทางเศษฐกิจและเป็นแหล่งศึกษาทางธรรมชาติที่ดีเยี่ยม ทั้งยังมีลำน้ำภาชีไหลผ่านกระทบแก่งหินขนาดใหญ่ที่รู้จักกันในนาม "แก่งส้มแมว" ลักษณะมีแก่งหินมีน้ำไหลผ่าน มีป่าเบญจพรรณ ซึ่งมีลักษณะเป็นโขดหินใหญ่น้อยสลับซับซ้อนอยู่กลางแม่น้ำภาชี มีน้ำใสไหลเย็นผ่านโขดหิน เป็นสถานที่น่าพักผ่อนสำหรับนักท่องเที่ยว รายละเอียดเพิ่มเติม